Linnéas Kroppsvård

Mikrocirkulation stimulering

Störd mikrocirkulation kan leda till flera olika störningar i kroppen. ORSAKEN FINNS ALLTID I STÖRD BLODCIRKULATION Allt kroppn uttrycker på utsidan, i form av hudproblem av alla slag, rynkor, fåror, svullnad, smärta, inflammation i muskler eller leder, allergi, astma mm, är obalanser i kroppens organsystem, som kommer till uttryck så att vi kan märka det. All Symtom beror på att kroppens inre balans har rubbats på grund av störningar främst i mikrocirkulationen och närings brister. Vi behöver hjälpa olika organ i kroppen att fungera bättre. Detta görs genom en apparat. Underlaget sänder ut inpulser som kroppens reseptorer tar emot så de minsta blodkärlens rörelser kommer igång. Behandlingarna går ut på att hjälpa kroppen att hjälpa sig själv genom att de minsta blodkärlen som försörjer cellen med syre och näring stimuleras. Vidga Ditt synsätt på din kropps möjligheter genom att hjälpa den till snabbare läkning. Våga prova en behandling så förstår du bättre. Genom erfarenhet förstår vi. Ser vi att det fungerar, kan vi också tro på att det stämmer.

Hälsa är livskvalité Varje människa är unik. Vi har olika bakgrund, vilja, intressen, erfarenheter, levt på olika ställen, matvanor, tankesätt mm mm

Detta gör att vi utvecklar olika obalanser. Det är först när vi är sjuka som vi får hjälp av sjukvården med olika akutåtgärder.

Alternativ läkekonst

Men här inom biologisk läkekonst kan vi upptäcka dina obalanser på ett tidigt stadium så dina krämpor kan försvinna för gott. Genom att vi upptäcker orsaken till symtomen och behandlar den kan kroppen reparera själv.

Kroppen kan läka själv! Kostnad/behandling - 80 kr 15 kort -1000 kr